کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تامین در شرایط رقابتی

کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تامین در شرایط رقابتی - مهدی افضلی‌ هرسینی

230000 تومان
230000 تومان 
اضافه به سبد خرید