logo-samandehi

وزارت اطلاعات ، فرهنگ و رسانه ها

وزارت اطلاعات ، فرهنگ و رسانه ها
تماس بگیرید

وزارت اطلاعات ، فرهنگ و رسانه ها

این کتاب در سایز رقعی و در 68 صفحه در انتشارات شاپرک سرخ منتشر شده و در این کتاب ضمن آشنایی با تشکل و اقدامات سازمانهای اطلاعاتی کشورهای استکباری و استراتژی اجرای ناتو فرهنگی توسط رسانه های وابسته به این سازمانها و مفهوم واژه فرهنگ و زمینه های انتقال فرهنگ و آشنایی با مفهوم و رسالت رسانه ها و بررسی آسیب های ناشی از مدرنیته شدن رسانه و قرار گرفتن در راستای هدف سازمانهای اطلاعاتی ایادی استکباری که موجب ایجاد ناتوی فرهنگی در ام القرای تمدن اسلامی گردیده است و نیاز به تشکل مقدسی چون وزارت اطلاعات برای پیشگیری با ایجاد سیاست اعتدال در رمیان رسانه های داخلی و کمک به بازشدن فضای سیاسی در جهت خروج از تک بعدی بودن رسانه ملی برای ارائه رسانه جایگزین در قبال رسانه های معاند و وابسته و رسانه های ابزاری تلاش نموده ایم اهمیت تشکیلات وزارت اطلاعات "که  حافظان اسلام ناب محمدی (ص) و رهبری که نائب امام عصر (عج) یعنی ولی مطلقه فقیه است در جهت روشن تر شدن جایگاه و نقش این تشکیلات مقدس در پیشگیری و هدایت و تنویر و آموزش افکار عمومی با همگامی و همیاری رسانه ها بعنوان بازوی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به سمت و سوی فرهنگ اسلامی با شناخت آسیب ها و تهدیدات و بحرانها با شناسایی راههای پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی با ارائه راهکارهای علمی و عملی در جهت استقرار نظام اسلامی و توسعه و بالندگی آن و اصدار آن به کل دنیا به عنوان فرهنگ برتر و دین اکمل بتوانیم نقشی داشته باشیم.

http://www.shaparac.com