واژه‌ نامه تخصصی مجامع عمومی ‏شرکتهای دولتی

واژه‌ نامه تخصصی مجامع عمومی ‏شرکت‌های دولتی - سیدمهدی رمضانی , علی سیف‌تبار , علیرضا خسرونژاد , بهاره قوامی

110000 تومان
110000 تومان 
اضافه به سبد خرید