مصاحبه کیفی چیست؟

مصاحبه کیفی چیست؟ - نویسندگان : روزالیند ادوارد - جانت هلند - مترجم : محسن طاعتی مقدم ضیابری

270000 تومان
270000 تومان 
اضافه به سبد خرید