مدیریت توسعه

نام کتاب : مدیریت توسعه

نویسندگان :  مجید عموزاد خلیلی ، مریم گلمحمدی ، سید محسن آب برین

ویراستاران  علمی : دکتر زین العابدین رحمانی( عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور)

رمضان غلامی ( عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور )

سایز : وزیری

چاپ و صحافی : شاپرک سرخ

180000 تومان
180000 تومان 
اضافه به سبد خرید