لیزرل تعاملی در عمل با تاکید بررویکرد سیمپلیس

لیزرل تعاملی در عمل - با تاکید بر رویکرد سیمپلیس - آرماندو لوئیس ویرا - نوشیروان محمدی - سید علی خالقی‌ نژاد

75000 تومان
75000 تومان 
اضافه به سبد خرید