شرحی بر قرارداد (پیمان) دولتی و بررسی شرایط عمومی و خصوصی آن

شرحی بر قرارداد (پیمان) دولتی و بررسی شرایط عمومی و خصوصی آن - مولف : سیدحسن حسین زاده نودهی

185000 تومان
185000 تومان 
اضافه به سبد خرید