شبکه‏ های اجتماعی، فرصت‏ها و تهدیدها

نام کتاب : شبکه‏ های اجتماعی، فرصت‏ها و تهدیدها

نویسنده : سجاد اسکندری

نشر و چاپ : شاپرک سرخ

120000 تومان
120000 تومان 
اضافه به سبد خرید