راهنمای انرژی و طراحی زیست محیطی در صنعت ساختمان ایران

راهنمای انرژی و طراحی زیست‌محیطی در صنعت ساختمان ایران (پیش‌نویس آیین‌نامه) / تهیه شده توسط نظام مهندسی ساختمان استان البرز (کارگروه محیط زیست)

255000 تومان
255000 تومان 
اضافه به سبد خرید