داده‌‌ های بزرگ

داده‌‌های بزرگ: فناوریهای مرتبط، چالشها و چشم‌اندازهای آینده -گروه نویسندگان :من شن، یین ژانگ، شیون مائو، ویکتور سی. ام. لئونگ - مترجمین :وحید خطیبی‌بردسیری، اسما تناور.

150000 تومان
150000 تومان 
اضافه به سبد خرید