رابطه عمق آب زیرزمینی و EC و PH خاک با پوشش گیاهی شور پسند

رابطه عمق آب زیرزمینی و EC و PH خاک با پوشش گیاهی شور پسند (مطالعه موردی اراضی حاشیه غربی دریاچه مهارلو در استان فارس) -نویسنده و محقق: رضا‌الدین عوفی

105000 تومان
105000 تومان 
اضافه به سبد خرید