logo-samandehi

حضور

حضور
تماس بگیرید

حضور

درد اشتیاق برای انسان از زمانی بوجود می آید که او درک عظمت خود را کرده باشد . به عبارت دیگر انسان دردمند مشتاق به حضور است . نهایت شوق به معبود هستی در فطرت انسان آگاه نهاده شده است . حال این انسان است که باید در راه کسب حضور قدم بردارد و خود را از دام تعلقات برهاند ,...

کتاب حضور در زمستان 1395 به نویسندگی آقای حمید کاکایی ماوایی در انتشارات شاپرک سرخ در 108 صفحه و در سایز وزیری منتشر گردید.

کتاب فوق با شماره شابک 4-91-8435-600-978 در کتابخانه ی ملی ایران ثبت گردیده است.

انتشارت شاپرک سرخ