تیم سازی استراتژی های افزایش عملکرد تیم ها

تیم سازی استراتژی های افزایش عملکرد تیم ها - نویسندگان : وی.گیب دایرجر - جفری اچ. دایر‌ - ویلیام جی. دایر - مترجمان : ابوالفضل دانایی - رضا ملکی - راحله سادات خاتمی

320000 تومان
320000 تومان 
اضافه به سبد خرید