بررسی مشروعیت و احکام انتخابات از منظر فقه و حقوق موضوعه

بررسی مشروعیت و احکام انتخابات از منظر فقه و حقوق موضوعه‏‫ - بهرام تیموری

165000 تومان
165000 تومان 
اضافه به سبد خرید