بررسی عوامل موثر بر توانمند‏سازی منابع انسانی و ارتباط آن با اثر بخشی سازمانی

بررسی عوامل موثر بر توانمند‏سازی منابع انسانی و ارتباط آن با اثر بخشی سازمانی / تالیف: مهسا محرابی

185000 تومان
185000 تومان 
اضافه به سبد خرید