اصول و اجزای سیستم کاهش خطر پذیری

اصول و اجزای سیستم کاهش خطر پذیری(مدیریت بحران ) / نویسنده: داود داروغه

180000 تومان
180000 تومان 
اضافه به سبد خرید