ارزیابی زیست محیطی و اقتصادی ساختمان سبز در مقایسه با ساختمان معمولی در ایران

ارزیابی زیست محیطی و اقتصادی ساختمان سبز در مقایسه با ساختمان معمولی در ایران - نویسنده : فرهاد غلامی

150000 تومان
150000 تومان 
اضافه به سبد خرید